Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Jikme-jiklikler

  • Kompaniýa bilen tanyşdyrmak

    Zawodlaryň biri, Taizhou şäheriniň Huangyan etraby, Jiangkou köçesi, ongongfeng ýoly, 22-nji ýerde, gurluşyk meýdany 193,750 inedördül metr. Esasan jemi 100 işgäri bolan awtoulag üpjünçiligini öndürmek, gaplamak we saklamak üçin ulanylýar. Beýleki zawod, Taizhou şäheriniň Huanýan etraby, Beçheng senagat zolagy, 19-njy Sýanguang ýolunda, gurluşyk meýdany 107,639 inedördül metr. Esasan jemi 50 işgäri bolan önüm dizaýny we ösüşi, galyndy ýasamak, önüm satmak we ş.m. üçin ulanylýar;

Aýratyn önümler

BIZ BARADA

“Zhejiang Zhenya Auto Accessories Co., Ltd.” esasan awtoulaglar, TPE magistral matalar, penjeler, bukulýan ammar gutulary, kaşaň asgyçlar we ş.m. üçin TPE matalaryny öndürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan 2005-nji ýylda döredildi. Zawodyň başarnygy bar önüm dizaýnyny, galyp dizaýnyny, galyp ýasamak, önüm öndürmek, onlaýn we awtonom satuwy dolandyrmak. Häzirki wagtda bu kompaniýanyň öz markasy onlaýn dükany we awtonom satuw kompaniýasy bar. Önümleriň satuw mukdary ýylsaýyn artdy. Indi ABŞ-da, Günorta Koreýada, Hindistanda, Al Algerirde, Russiýada we beýleki ýurtlarda bazarlary ösdürdi. Daşary söwdanyň satuw mukdary hem yzygiderli ýokarlanýar. “Lynk & Co”, “Great Wall”, “Guanç Guangzhouou Automobile Chuanqi” ýaly käbir Hytaý awtoulag kompaniýalary häzirki wagtda OEM ýasamak üçin zawod bilen hyzmatdaşlyk edýär.